Параклис Свети Илия

Параклисът е построен в 2010г. от местните християни с 2500лв помощ от община Пирдоп в памет на избитите от поробителя монаси, вблизост до унищожения от турският поробител в 1700 г. средновековен български манастир "Свети Илия" и книжовен център от 13 век при внушителната раннохристиянска Еленска базилика от 4 век, построена след приемането на християнството в в 313г. запустяла по времето на император Ираклий (610-641). и възстановена от княз Борис след 865г.