ТОДОР ВЛАЙКОВ

Паметник на Тодор Г. Влайков,
1865 - 1943

Тодор Генчов Влайков, от Пирдоп, е български белетрист, публицист и обществен деец. Той е един от лидерите на Радикалдемократическата партия. В творчеството си Влайков отразява разлагането на патриархалния бит и проникването на капитализма в българското село. Негови са разказите и повестите – “Дядовата Славчова унука”, “Разказ за леля Гена”, “Учител Миленков” и мемоарите “Преживяното” в 3 части.
Днес паметникът на Тодор Влайков се издига в централната част на град Пирдоп.