Фонтан от 1954г.

Фонтанът е построен на градския площад през 1954г.