Читалище НАПРЕДЪК

Читалище "НАПРЕДЪК" 1869г.

История: През 1891 г. Влайков напуснал Пирдоп. Изграденото с такава любов и много усилия общинско читалище, както го нарекли тогава, започнало пак да линее. Ала наскоро след него в града се върнал, след като завършил висше образование /естествени науки/ друг заслужил пирдопски гражданин – създателят на почвоведската наука в нашата страна Никола Петков Пушкаров. Той веднага бил назначен на мястото на Влайков – главен учител. Пушкаров развил широка културно-просветна дейност и бързо спечелил любовта на гражданството. Той обединил учителството и местната интелигенция и подели с нови сили работата в читалището.
Голямата заслуга на Никола П.Пушкаров се състои в това: той успял да убеди гражданството в необходимостта от читалище, успял да докаже, че неговата роля не се е изразявала само в националното пробуждане и борбите за свобода. Задачите на читалището според Пушкаров са „ежедневно и задълбочено културно-просветно издигане на гражданството“ – задачи, които никога не губят своето значение, не остаряват и не могат да се смятат за напълно разрешени.
Така сред младата интелигенция узрява идеята за построяване на нова сграда, позволяваща да се разгърне всестранната читалищна дейност. На възраженията, че за такъв голям строеж ще са необходими много средства, Никола Пушкаров отговорил: „Щом като един отделен гражданин може сам да си построи къща, защо цял град да не може да построи едно читалище.
Из „Един век светлина“ -  Петко Ганчев, 1969г.